Jeugd en Muziek Holland

Jeugd en de Muziek Nederland is een afdeling van het wereldwijde JMI netwerk, Jeunesse Musicales International. Meer dan 45 naties maken er deel van uit. Ons doel is diverse culturele activiteiten te ontplooien die specifiek op jonge musici en een jong publiek zijn gericht. Festivals, zomerprogramma's, cursussen, en concerten zijn allemaal hulpmiddelen om dit doel te bereiken.
Op zondag 8 oktober j.l. is met een concert van de groep Liyana uit Zimbabwe (www.jmi.net/news/42) in de Boekmanzaal van het stadhuis van Amsterdam de feestelijke afrap gegeven van de nieuwe stichting Jeugd en Muziek Holland.Een nieuwe stichting, maar met een naam die al vele decennia in gebruik is, en bekend is in zowel Nederland als de internationale muziekwereld. De ontstaansgeschiedenis gaat terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen België en Luxemburg ‘Jeugd en Muziek’ initieerde. Door de jeugd, na alle oorlogsellende, in aanraking te brengen met muziek , actief als muzikant of passief als bezoeker, wilde men bijdragen aan het creëren en handhaven van de wereldvrede. Nederland schaarde zich al snel achter dit gedachtegoed en werd lid van de internationale muziekorganisatie Jeunesses Musicales International (JMI - www.jmi.net). Inmiddels zijn bijna vijftig landen lid van JMI.

De vereniging Jeugd en Muziek Nederland ontwikkelde zich snel: verschillende lokale afdelingen werden opgericht. Al concentreerde de aandacht zich op klassieke muziek, er waren ook afdelingen die zich meer op vernieuwing richtten, zoals de afdeling Jeugd en Muziek Zeeland, waar het Festival Nieuwe Muziek haar oorsprong vond en de afdeling Jeugd en Muziek Amsterdam (JAM) die zich o.a. focuste op de geďmproviseerde muziek, popmuziek en schoolconcerten.
Ook werden verschillende landelijke projecten gestart, zoals het Nationaal Jeugd Orkest en het Ricciotti Ensemble. Begin jaren tachtig is door uiteenlopende omstandigheden de landelijke vereniging opgeheven. Desondanks zijn projecten, als het NJO en het Ricciotti toch voortgezet, en met groot succes.

Jeugd en Muziek Amsterdam is in de jaren zeventig omgevormd tot de stichting JAM.  De doelstelling is toen verbreed: van enkel aandacht voor jeugd en muziek naar aandacht voor alle leeftijdsgroepen en zo veel mogelijk kunstdisciplines (zie www.stichtingjam.nl).

Tot voor kort onderhield niet JAM, maar een aparte vereniging de contacten tussen Nederland en JMI. Toen de contacten verwaterden, heeft het bestuur van JMI de stichting JAM verzocht de mogelijkheden van het oprichten van een nieuwe organisatie in Nederland te onderzoeken. Deze organisatie zou zowel contacten en projecten op internationaal niveau moeten onderhouden, organiseren en coördineren, als landelijke activiteiten en projecten moeten initiëren en uitwerken.
Dit verzoek heeft geleid tot het starten van Jeugd en Muziek Holland.


 Wat wil Jeugd en Muziek gaan doen?

Er is in Nederland gelukkig een flink aanbod van muziekactiviteiten voor de jeugd. Vele kinderen en jongeren bezoeken muziekscholen, spelen in ensembles, zijn lid van drumbands, harmonies en fanfares of zingen in een koor. Er is een groot aantal jeugdorkesten, met aan de top het internationaal actieve Nationaal Jeugd Orkest, die voor een breed publiek musiceren. Er zijn duizenden popmuzikanten die in kelders en garages repeteren. De verschillende conservatoria die Nederland rijk is staan internationaal hoog aangeschreven
En gelukkig neemt de belangstelling voor muziekactiviteiten ook in het basis- en voortgezet onderwijs weer toe.
Er gebeurt dus al veel. Maar Jeugd en Muziek denkt hier nog wat aan toe te kunnen voegen, daarbij uitgaande van drie hoofdpijlers:

 ACTIVITEITEN

Al zullen vele activiteiten nog moeten worden ontwikkeld, veelal in samenwerking met andere organisaties, hieronder een aantal waar op dit moment aan wordt gewerkt:
 • Imagine Festival
  Een festival waarbij jongerenmuziekgroepen optreden. Alle muziekstijlen zijn mogelijk: van klassiek tot pop, van wereldmuziek tot rap. Het festival vindt plaats in een aansprekende locatie voor een breed publiek en wordt door televisie uitgezonden. Voorafgaand aan dit festival worden lokale voorrondes gehouden, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale muziekscholen.
  Een deskundige jury beoordeelt de groepen. Er zijn prijzen te winnen, zoals deelname aan jongerenmuziekfestivals in België, Zweden en Afrika.
 • Jeugd & Muziek festival
  Er zijn vele muziek(theater) producties voor een jong publiek. Voorstellingen die worden vertoond op zowel scholen als in theaters en concertzalen. Momenteel worden door de verschillende impresariaten presentatiedagen gehouden. JAM wil die presentatiedagen samenbrengen, bijvoorbeeld in de herfstvakantie van 2008, zodat zoveel mogelijk groepen de kans krijgen zich centraal te presenteren aan zowel ‘gewoon’ publiek als afnemers van deze optredens vanuit onderwijs en cultuur. Een uitstekende mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, om te netwerken, en om deel te nemen aan verschillende workshops en lezingen. Worden in eerste instantie Nederlandse groepen en producties uitgenodigd, in de toekomst zullen ook producties uit het buitenland welkom zijn. Het vroegere Jeugdtheaterfestival in Den Bosch en het huidige Vlaamse festival Oorsmeer hebben hier een voorbeeldfunctie.
 • Tournees van winnaars van het jaarlijkse Music Crossroads Southern Africa
  De organisatie van de tournees gaat in nauwe samenwerking met festival Mundial in Tilburg.
  Music Crossroads wordt jaarlijks georganiseerd in Zuidelijk Afrika. Winnende groepen gaan op tournee door Europa, waaronder Nederland.
  De concerten worden gegeven zowel in concertzalen als op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Op de scholen worden workshops gegeven en een lesbrief verschaft informatie over Afrika en het land waar de groep vandaan komt.
 • Around the World in Six Hours
  Een pilotproject ism Stockholm, Marseille, Brussel en Amsterdam.
  Jongeren uit verschillende delen van de stad reizen met het openbaar vervoer naar andere delen van de stad en bezoeken daar lokale theaters of scholen om concerten bij te wonen van muzikanten uit het desbetreffende stadsdeel. Voorbeeld: Jongeren uit stadsdeel Zuidoost reizen naar podium Mozaďek in Bos en Lommer om een concert te bezoeken van een Marokkaanse muziekgroep. Vervolgens verder naar Noord waar in het Muziekcentrum een optreden zal zijn van een op westerse muziek georiënteerde groep. Daarna naar het Muiderpoorttheater in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer om een optreden van een Turkse muziekgroep bij te wonen. En tot slot naar Zuidoost om in theater Krater een Surinaamse band te zien die de ‘reis rond de wereld’ zal afsluiten. Vooraf zal materiaal beschikbaar zijn als voorbereiding op zowel de optredens als de confrontatie met de verschillende culturele achtergronden.
  Kortom, een muzikale reis met kennismaking van diverse culturen.
  Vanuit de verschillende stadsdelen vertrekken groepen. Per dag kunnen ruim 600 jongeren deelnemen. Aan de basis van dit project ligt de Kunstschooldag, een rondje cultuur voor alle achtste groepers van de Amsterdamse basisscholen.

 COMMUNICATIE

Op het gebied van communicatie kan nog veel verbeterd worden: welke concerten zijn waar te bezoeken, welk orkest, koor enz zoekt nog leden, wanneer en waar zijn muziekkampen georganiseerd, wanneer en waar kan deelgenomen worden aan nationale en internationale audities voor de verschillende orkesten, zoals het Worldorchestra van Jeunesses Musicales International en het World Youth Choir. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen hiervan kennis te nemen, dus er worden diverse websites voor de verschillende doelgroepen opgezet. Behalve informatieverschaffend zijn deze sites ook een platform voor kinderen/jongeren waar ze hun kritiek, opmerkingen, adviezen enz. op kwijt kunnen.

 SAMENWERKING

Voor alle bovengenoemde projecten is samenwerking, zowel op nationaal als internationaal niveau, noodzakelijk. Op landelijk niveau wordt samenwerking gezocht met het onderwijs, met theaters en concertzalen, met impresariaten, met muziekgroepen en ensembles, festivals etc. Op wereldwijd niveau wordt nauw samengewerkt met de zusterorganisaties in ongeveer vijftig landen.

Stichting Jeugd en Muziek Holland
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 622 01 83
info@jeugdenmuziek.nl
www.jeugdenmuziek.nl

Stichting Jeugd en Muziek Holland
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 622 01 83
e-mail: info@jeugdenmuziek.nl